• פרטים אישיים

 • פרטי חשבון בנק לצורך העברת משכורת

 • העלאת קבצים

 • שחרר קבצים כאן או
  סוגי שדות מורשים: jpg, png, pdf, jpeg.
  יש להעלות צילום תעודת זהות מלאה (כולל ספח). הצילום צריך להיות ברור ולא מטושטש.
 • שחרר קבצים כאן או
  סוגי שדות מורשים: jpg, png, pdf, jpeg.
  יש להעלות צילום אישור רפואי חתום על-ידי רופא משפחה. הצילום צריך להיות ברור ולא מטושטש.
 • שחרר קבצים כאן או
  סוגי שדות מורשים: jpg, png, pdf, jpeg.
  יש להעלות צילום תעודת מדריך. הצילום צריך להיות ברור ולא מטושטש.
 • יצירת משתמש

 • חוזק סיסמה